اي آفتاب مهر تو، روشنگر وجود

در پيشگاه حكم تو، ذرّات در سجود

اي شاه عسكري لقب، اي فاطمي نسب!

آن را كه نيست مهر تو، از زندگي چه سود؟

قرآن ناطقي، تو قرآن پاك را

الحق مفسّري ز تو شايسته تر نبود

  با نام «حَسَن»، باب يازدهم كتاب امامت نگاشته مي شود و اين، مژده اي است براي ما كه چيزي به كليّت روشني نمانده است. چيزي نمانده به سرزدنِ يگانه گوهر عشق و اتمام حجت.
   از هم اكنون، دنيا چشمان پرفروغش را به انتظار مي نشيند.
 

 

 

توجه       توجه

در جهت هماهنگي بيشتر با تكنولوژي html5 و همچنين نمايش بهتر سايت در ابزارهاي الكترونيكي جديد مثل تبلت، تغييراتي در سايت انجام شده است.

به همين دليل از اين پس صفحه سايت كاربران در نسخه Internet Explorer 10 و بالاتر و نسخه هاي جديد Chrome و Mozilla قابل مشاهده است.

به منظور مشاهده بهتر سايت لطفا مرورگرهاي خود را ارتقا دهيد.

اعطاي ديپلم افتخار از دانشگاه مسكو روسيه

به جناب آقاي فضائلي

به خاطر پرورش و استعداديابي و هدايت دانش آموز شركت كننده در 

مسابقات جهاني رياضيات

 

 

راهنماي استفاده از سايت ويژه دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

توصيه هاي تغذيه اي در فصل امتحانات  

      

         

نكات قابل توجه هنگام برگزاري امتحان  

آدرس : اصفهان - خیابان چهارباغ پایین - جنب ورزشگاه تختی - کوچه درب کوشک - مجتمع آموزشی غیر دولتی ولایت
تلفن : 03132207925
رايانامه : school@velayatschool.ir