محمد بيگ

معدل: 19/44

متين كاظمي

معدل: 19/21

اميرحسين اصطهباناتي

معدل: 18/83

     
     
  اميرسالار حامديان

معدل: 19/33 

 اميرصادق زادهوش

معدل: 19/27

علي گوانجي

معدل: 19/07

 
     
     

 

اميرعلي ذاكري

معدل: 19/64 

اميرحسين كاظميان

معدل: 19/53

حسين حراجي

معدل: 18/83 

 

     
   

 

محمد كفاش دخت

معدل: 19/63 

رضا معصوم زاده

معدل: 19/52 

آرمين پهلوان زاده

معدل: 19/49 

 

 

   
 

آرمين رضيئي

معدل: 18/96

سيدعلي خرميان

معدل: 18/71 

   
     
   

 

سيدميثم مهاجرموحد

معدل: 19/38

اميد رستمي

معدل: 19/21 

علي پورمقدم

معدل: 19/19

 
 

   
 

محمد رضا پهلواني نژاد

معدل: 19/14

رضا جواني

معدل: 19/06

   
     
   
 

حسين فتحي

معدل: 19/76

 كامران ناظمي

معدل: 19/37

اميرحسين ذكرالهي

معدل: 19/16

 
     
     
 

مهدي گل احمر

معدل: 18/38 

اميرحسن رفيعي

معدل: 18/07

بهنام صادقيان

معدل: 17/71

 

   
 

 مجيد گلي

معدل: 19/75

سعيد صلاحي

معدل: 19/21 

سجاد روح الهي

معدل: 19/19 

 

   
 

 حسن صدري

معدل: 19/02

سيدمحمدحسين ميرلوحي

معدل: 17/77 

هادي خرميان

معدل: 17/47 

 


  

نفرات برتر مسابقات قرآني ناحيه

 

سجاد احدي

رتبه اول احكام

رضا جواني

رتبه دوم مفاهيم

مهدي گل احمر

رتبه دوم احكام

علي شريف منش

رتبه دوم احكام

 

 

ابولفضل نعيمي

رتبه دوم درسهايي    از قرآن

محمد خدمت كن

رتبه دوم احكام

محمد جواد زاهدي

رتبه سوم حفظ قرآن

محمد جواد توكلي

رتبه سوم مداحي

 

 

 محمد جواد توكلي

رتبه سوم اذان

 رضا جواني

رتبه سوم درسهايي   از قرآن

 امير رضا لاهيجي

رتبه سوم قرائت قرآن

سعيد صلاحي

رتبه سوم درسهايي   از قرآن

 

نفرات برتر مسابقات فرهنگي ناحيه 

 

محمد رضايي فرد

رتبه اول داستان نويسي

علي ناصري

رتبه اول كتابخواني

سعيد صلاحي اصفهاني

رتبه اول كتابخواني

 
       
 

علي اخوان فريد

رتبه دوم كتابخواني

احسان مرادي

رتبه سوم كتابخواني 


 

اعطاي ديپلم افتخار از دانشگاه مسكو روسيه

به جناب آقاي فضائلي

به خاطر پرورش و استعداديابي و هدايت دانش آموز شركت كننده در مسابقات جهاني رياضيات

 

توجه              توجه

جهت دانلود سؤالات كنكور سراسري رشته رياضي

به گروه معاونت آموزشي ، منوي سؤالات كنكور سراسري مراجعه نماييد

 

 

 

 

 راهنماي استفاده از سايت ويژه دانش آموزان

 

 

توجه                        توجه

نحوه دريافت كارنامه ماهانه از سايت

  

 

آدرس : خیابان مسجد سید،کوچه مسجد محمدی،دبیرستان پسرانه غیر دولتی ولایت
تلفن : 03133368551
دورنگار : 03133391644
خط پيامک : 30004363112234
رايانامه : dabirestan_b@velayatschool.ir