آري امشب ليلة القدرِ خداست

گاه معراج شكوه افزاي ماست

گاهِ مولا گفتن و يادِ علي(ع)

زاده بيتِ خدا، اوّل ولّي

هر هر حق داده از كف تاب او

هم نخستين كشته محراب، او

برخيز! بيدار شو! گوش كن!
صداي بال فرشتگان را مي شنوي؟

نگاه كن! باران نور را مي بيني؟
عطر حضور را احساس مي كني؟

بزخير و برسجاده دعا بگشا
دلت را به او بسپار و وجودت را غرق تمنا كن! 


 

 
مژده اي منتظران، ماه خدا آمده است
ماه شبهاي مناجات و دعا آمده است
ماه دلدادگي بنده به معبود رسيد
بر سرسفره شاهانه گدا آمده است

 رمضان، ماه بازگشت است؛ بازگشت به آغوش مهربان خدا.

رمضان، ماهي است كه نااميدي از درگاه خدا رخت برمي بندد.

استشمام عطر خوشبوي رمضان گواراي وجود پاكتان باد.

 

 

 

 

 


 

 

 

محمد بيگ

معدل: 19/44

متين كاظمي

معدل: 19/21

اميرحسين اصطهباناتي

معدل: 18/83

     
     
  اميرسالار حامديان

معدل: 19/33 

 اميرصادق زادهوش

معدل: 19/27

علي گوانجي

معدل: 19/07

 
     
     

 

اميرعلي ذاكري

معدل: 19/64 

اميرحسين كاظميان

معدل: 19/53

حسين حراجي

معدل: 18/83 

 

     
   

 

محمد كفاش دخت

معدل: 19/63 

رضا معصوم زاده

معدل: 19/52 

آرمين پهلوان زاده

معدل: 19/49 

 

 

   
 

آرمين رضيئي

معدل: 18/96

سيدعلي خرميان

معدل: 18/71 

   
     
   

 

سيدميثم مهاجرموحد

معدل: 19/38

اميد رستمي

معدل: 19/21 

علي پورمقدم

معدل: 19/19

 
 

   
 

محمد رضا پهلواني نژاد

معدل: 19/14

رضا جواني

معدل: 19/06

   
     
   
 

حسين فتحي

معدل: 19/76

 كامران ناظمي

معدل: 19/37

اميرحسين ذكرالهي

معدل: 19/16

 
     
     
 

مهدي گل احمر

معدل: 18/38 

اميرحسن رفيعي

معدل: 18/07

بهنام صادقيان

معدل: 17/71

 

   
 

 مجيد گلي

معدل: 19/75

سعيد صلاحي

معدل: 19/21 

سجاد روح الهي

معدل: 19/19 

 

   
 

 حسن صدري

معدل: 19/02

سيدمحمدحسين ميرلوحي

معدل: 17/77 

هادي خرميان

معدل: 17/47 

 


  

نفرات برتر مسابقات قرآني ناحيه

   

مهدي گل احمر

رتبه اول احكام

متين ابراهيمي

رتبه اول مداحي

محمدجواد توكلي

رتبه اول مداحي

 

 

     

محسن سلطاني

رتبه اول انشاء نماز

اميررضا لاهيجي

رتبه اول نماز ميعاد با خداوند و ميثاق با شهيدان

مهدي گل احمر

رتبه اول نماز ميعاد با خداوند و ميثاق با شهيدان

 

 

   

رضا جواني

رتبه اول درسهايي از قرآن

 سجاد احدي

رتبه دوم احكام

محمدرضا پهلواني نژاد

رتبه سوم درسهايي از قرآن

 

 
         

مهدي گل احمر

رتبه سوم درسهايي از قرآن

محمد بيگ

رتبه سوم درسهايي از قرآن

عليرضا پسران بهبهاني

رتبه سوم درسهايي از قرآن 

   
       

متين روستايي

رتبه سوم درسهايي از قرآن 

مهران شيراني

رتبه سوم درسهايي از قرآن

 

محسن سلطاني

رتبه برتر شعر عاشورايي 

 
   
         
         

 

 

محمد بيگ

رتبه برتر شعر عاشورايي 

     

نفرات برتر مسابقات فرهنگي ناحيه 

   

سعيد صلاحي

رتبه اول كتابخواني

اميرعلي ذاكري

رتبه دوم كتابخواني

اميد رستمي

رتبه سوم كتابخواني

 
       
   

مهدي گل احمر

رتبه سوم كتابخواني

جاويد رحيمي

رتبه سوم معرق كاري

بهنام عموچي

رتبه سوم رباتيك

 
       
       
  سيدمحمد ميرمحمدطاهري

رتبه سوم رباتيك

  محسن سلطاني

رتبه سوم شعر

   


 

كسب مقام دوم در مسابقه تواشيح ناحيه

رضا جواني سيد محمد ايهامي محمدباقر ايزدي
     
علي پورمقدم سجاد احدي ميثم جلالي

اعطاي ديپلم افتخار از دانشگاه مسكو روسيه

به جناب آقاي فضائلي

به خاطر پرورش و استعداديابي و هدايت دانش آموز شركت كننده در مسابقات جهاني رياضيات

 

توجه              توجه

جهت دانلود سؤالات كنكور سراسري رشته رياضي

به گروه معاونت آموزشي ، منوي سؤالات كنكور سراسري مراجعه نماييد

 

 

 

 

 راهنماي استفاده از سايت ويژه دانش آموزان

 

 

توجه                        توجه

نحوه دريافت كارنامه ماهانه از سايت

  

 

آدرس : خیابان مسجد سید،کوچه مسجد محمدی،دبیرستان پسرانه غیر دولتی ولایت
تلفن : 03133368551
دورنگار : 03133391644
خط پيامک : 30004363112234
رايانامه : dabirestan_b@velayatschool.ir