رمزها در رمضان است، خدا مي داند

برتر از فهم و گمان است، خدا مي داند

موسم بندگي چشم و زبان و گوش است

نه همين صوم دهان است خدا مي داند

بار عام و، همه مهمان خداوند كريم

ماه آزادي جان است، خدا مي داند

سلام بر رمضان كه بهار روزگاران است و از بوستان آن شميم دل‌انگيز عشق و رايحه جانبخش شوق برمي‌خيزد و شكوفه‌هاي زيباي آن روح را مي‌نوازد و عطر فيض و رحمت مي‌پراكند.

 

اعطاي ديپلم افتخار از دانشگاه مسكو روسيه

به جناب آقاي فضائلي

به خاطر پرورش و استعداديابي و هدايت دانش آموز شركت كننده در مسابقات جهاني رياضيات

توجه              توجه

جهت دانلود سؤالات كنكور سراسري رشته رياضي

به گروه معاونت آموزشي ، منوي سؤالات كنكور سراسري مراجعه نماييد

 

 


 اميد رستمي

معدل: 19/78

مسيح نصر اصفهاني

معدل: 19/49

اميرحسين بنكدار

معدل: 19/25

كسري ابراهيم نژاد

معدل: 19/01

     
   
  علي پورمقدم

معدل: 19/64 

 سيد علي خرميان

معدل: 19/40

 محسن صدرالدين

معدل: 19/11

 
     

 آرمين پهلوان نژاد

معدل: 19/49

سيد علي موسوي

معدل: 19/45 

 آرمين رضيئي

معدل: 19/33

رضا معصوم زاده

معدل: 19/30 

 محمد كفاش دخت

معدل: 19/09

     
   
 

علي ناصري

معدل: 19/46 

محمد جواهر فروش

معدل: 19/11 

 كامران ناظمي

معدل: 18/94

 
     
 

پارسا ناجي

معدل: 19/60

مهدي گل احمر

معدل: 19/40

سجاد نوري

معدل: 19/17

امير حسن رفيعي

معدل: 19/08

 
     
   
 

 سعيد صلاحي

معدل: 19/76

 سجاد روح اللهي

معدل: 19/66

مجيد گلي

معدل: 19/52 

 
     
         
 

حسن صدري

معدل: 19/90 

 سيد محمد حسين ميرلوحي

معدل: 18/49

 محسن جهانگيري

معدل: 18/35

 
     
   
 

 علي ميرزائي

معدل: 19/04

 امير حسين خاكسار

معدل: 17/77

 احسان آقابابائي

معدل: 17/35

 


  

نفرات برتر مسابقات قرآني ناحيه

 

سجاد احدي

رتبه اول احكام

رضا جواني

رتبه دوم مفاهيم

مهدي گل احمر

رتبه دوم احكام

علي شريف منش

رتبه دوم احكام

 

 

ابولفضل نعيمي

رتبه دوم درسهايي    از قرآن

محمد خدمت كن

رتبه دوم احكام

محمد جواد زاهدي

رتبه سوم حفظ قرآن

محمد جواد توكلي

رتبه سوم مداحي

 

 

 محمد جواد توكلي

رتبه سوم اذان

 رضا جواني

رتبه سوم درسهايي   از قرآن

 امير رضا لاهيجي

رتبه سوم قرائت قرآن

سعيد صلاحي

رتبه سوم درسهايي   از قرآن

 

نفرات برتر مسابقات فرهنگي ناحيه 

 

محمد رضايي فرد

رتبه اول داستان نويسي

علي ناصري

رتبه اول كتابخواني

سعيد صلاحي اصفهاني

رتبه اول كتابخواني

 
       
 

علي اخوان فريد

رتبه دوم كتابخواني

احسان مرادي

رتبه سوم كتابخواني 


 

 راهنماي استفاده از سايت ويژه دانش آموزان

 

 

توجه                        توجه

نحوه دريافت كارنامه ماهانه از سايت

  

آدرس : خیابان مسجد سید،کوچه مسجد محمدی،دبیرستان پسرانه غیر دولتی ولایت
تلفن : 03133368551
آدرس رايانامه : dabirestan_b velayatschool ir
شماره اختصاصی پيامک : 30004363112234