توجه                        توجه

نحوه دريافت كارنامه ماهانه از سايت

  

اعطاي ديپلم افتخار از دانشگاه مسكو روسيه

به جناب آقاي فضائلي

به خاطر پرورش و استعداديابي و هدايت دانش آموز شركت كننده در مسابقات جهاني رياضيات

توجه              توجه

جهت دانلود سؤالات كنكور سراسري رشته رياضي

به گروه معاونت آموزشي ، منوي سؤالات كنكور سراسري مراجعه نماييد

 

 


 
 

 

اميد رستمي

معدل: 19/73

اميرحسين بنكدار

معدل: 18/83

مسيح نصراصفهاني

معدل: 18/61

     
       
  سيد علي خرميان اصفهاني

معدل: 19/21 

 اميرحسين مدرسي

معدل: 18/79

 سيد ميثم مهاجر موحد

معدل: 18/78

 
     

 رضا معصوم زاده

معدل: 19/55

آرمين رضيئي

معدل: 19/48 

 سيد علي موسوي

معدل: 19/47

محمد كفاش دخت

معدل: 19/45 

 آرمين پهلوان زاده

معدل: 19/36

     
     
 

كامران ناظمي

معدل: 19/02 

حسين فتحي

معدل: 18/93 

 علي ناصري

معدل: 18/88

 
     
   

 

 

پارسا ناجي

معدل: 18/86

مهدي گل احمر

معدل: 18/68

امير حسن رفيعي

معدل: 18/35

 
     
   
 

 مجيد گلي

معدل: 19/26

 سعيد صلاحي

معدل: 19/16

سيجاد روح اللهي

معدل: 18/79 

 
     
         
 

حسن صدري

معدل: 18/57 

 سيد محمد حسين ميرلوحي

معدل: 17/54

 محسن جهانگيري

معدل: 16/43

 


  

نفرات برتر مسابقات قرآني ناحيه

 

سجاد احدي

رتبه اول احكام

رضا جواني

رتبه دوم مفاهيم

مهدي گل احمر

رتبه دوم احكام

علي شريف منش

رتبه دوم احكام

 

 

ابولفضل نعيمي

رتبه دوم درسهايي    از قرآن

محمد خدمت كن

رتبه دوم احكام

محمد جواد زاهدي

رتبه سوم حفظ قرآن

محمد جواد توكلي

رتبه سوم مداحي

 

 

 محمد جواد توكلي

رتبه سوم اذان

 رضا جواني

رتبه سوم درسهايي   از قرآن

 امير رضا لاهيجي

رتبه سوم قرائت قرآن

سعيد صلاحي

رتبه سوم درسهايي   از قرآن

 

نفرات برتر مسابقات فرهنگي ناحيه 

 

محمد رضايي فرد

رتبه اول داستان نويسي

علي ناصري

رتبه اول كتابخواني

سعيد صلاحي اصفهاني

رتبه اول كتابخواني

 
       
 

علي اخوان فريد

رتبه دوم كتابخواني

احسان مرادي

رتبه سوم كتابخواني 


 

 راهنماي استفاده از سايت ويژه دانش آموزان

 

 

توجه                        توجه

نحوه دريافت كارنامه ماهانه از سايت

  

 

آدرس : خیابان مسجد سید،کوچه مسجد محمدی،دبیرستان پسرانه غیر دولتی ولایت
تلفن : 03133368551
دورنگار : 03133391644
خط پيامک : 30004363112234
رايانامه : dabirestan_b@velayatschool.ir