بر مقدم دختر پيمبر صلوات

بر چشمه ي پاك حوض كوثر صلوات

بر محضر حضرت محمد تبريك

بر مادر شيعيان حيدر صلوات

 
ميلاد فرخنده حضرت زهرا (سلام الله عليها)، سرور بانوان جهان  و مادر تمام شيعيان مبارك باد.


دانش آموزان برگزيده در مسابقات ناحيه

   
   

  آزمون هاي اينترنتي

آزمون اينترنتي كلاس چهارم

آزمون اينترنتي كلاس پنجم و ششم

پروژه هاي جابر بن حيان دانش آموزان

 راهنماي استفاده از سايت ويژه دانش آموزان

 

آيين نامه انضباطي

 

 

آدرس : اصفهان - خیابان چهارباغ پایین - جنب ورزشگاه تختی - کوچه درب کوشک - دبستان و پیش دبستانی پسرانه غیر دولتی ولایت
تلفن : 03112215304 - 03112240590
آدرس رايانامه : dabestan velayatschool ir