ضمن تشكر از اولياي محترم شركت كننده در مسابقه پيامكي غدير

اسامي برگزيدگان به شرح زير ميباشد


1) مادر دانش آموز          عليرضا يزدي فر             پايه چهارم

2) پدر دانش آموز          امير علي مهروي پور            پايه اول

 

دانش آموزان برگزيده در مسابقات ناحيه

   
   
   

 

  آزمون هاي اينترنتي

آزمون اينترنتي كلاس چهارم

آزمون اينترنتي كلاس پنجم و ششم

پروژه هاي جابر بن حيان دانش آموزان

 راهنماي استفاده از سايت ويژه دانش آموزان

 

آيين نامه انضباطي

 

آدرس : اصفهان - خیابان چهارباغ پایین - جنب ورزشگاه تختی - کوچه درب کوشک - دبستان و پیش دبستانی پسرانه غیر دولتی ولایت
تلفن : 03132215304 - 03132240590
دورنگار : 03132213268
خط پيامک : 30004363112236
رايانامه : dabestan@velayatschool.ir