شمس و قمر را به نسب اخترى
نسل امام از پدر و مادرى
اختر تابنده دانش تويى
بلكه شكافنده دانش توئى

شهادت مظلومانه شمع هدايت و پنجمين بحر كرامت، امام محمد باقر (عليه السلام) تسليت و تعزيت باد.


 

باز آمد پاييز
با لباسي رنگ رنگ
بچه هاي شادمان
رهسپار مدرسه
بازمي آيد به گوش
بانگ زنگ مدرسه
من هم آوردم به ياد
روزهاي شادِ شاد
روزهاي مدرسه
دفتر و كيف و مداد 

  اوّل مهر، روز مهرانگيز بازگشايي مدرسه ها و آغاز سال تحصيلي، بر همه معلملان و دانش آموزان عزيز مبارك باد.

 

  

 

دانش آموزان برگزيده در مسابقات ناحيه

   
   
   

 

  آزمون هاي اينترنتي

آزمون اينترنتي كلاس چهارم

آزمون اينترنتي كلاس پنجم و ششم

پروژه هاي جابر بن حيان دانش آموزان

 راهنماي استفاده از سايت ويژه دانش آموزان

 

آيين نامه انضباطي